White Pearl Gallery (*2016) je galerií biotopového typu. Prostorem, který je souborem vlivů umělců, kurátorů a diváků, kteří spolu-vytváří živé kulturní prostředí.

Širší kurátorský záběr galerie sahá od interní a filozofické povahy výstav až k politickým či sociálním komentářům a je propojován současným scénografickým rukopisem, aktuálností témat a apelem na instalační estetiku. Vzniká v reakci na podněty spolupůsobících kurátorů, umělců, i vytušených potřeb současného diváka a drží tak krok se stále závratnějším tempem doby.

Nasazení a otevřený přístup týmu galerie má za cíl vytvořit platformu pro vznik odvážných progresivních výstavních projektů, jejich důslednou prezentaci i prostředí, kde si divák bude chtít najít svou vlastní interpretaci.

Neméně důležitým cílem galerie je potom kontinuální práce s potenciálem jednotlivých autorů a následně i prezentace jejich děl u nás i v zahraničí, vždy inovativním jazykem a v nových, aktuálních souvislostech.