White Pearl Gallery (*2016) se zaměřuje na současnou českou uměleckou scénu, s důrazem na prezentaci médií s dominujícím vizuálním jazykem (malba, objekt, instalace).

Intimní, vnitroblokový charakter a osobní přístup týmu White Pearl Gallery má oproti postmoderním tendencím zrychlování a sdílení dopomoci k prodloužení hlubšího, osobního prožitku z vystavovaných uměleckých děl, stejně tak jako z jejího prostředí a ze vzájemných interakcí s umělci v rámci společenských happeningů.

Neméně důležitým cílem galerie je kontinuální práce s potenciálem jednotlivých autorů a prezentace jejich děl vždy inovativním jazykem, v nových, aktuálních  souvislostech.

Letité zkušenosti s multižánrovými projekty se potom staly garancí bohatých doprovodných programů, jenž přispívají k rozšiřování povědomí o kvalitní současné vizuální kultuře napříč spektrem široké veřejnosti.