Universal Friend – Belonging and identity

Známe se všichni, ale známe se?

Co pro nás znamená opravdový přítel v době, kdy pro nás zkratka foaf („friend of a friend“) téměř nahradila definici takové osoby, či vztahu? 

Přátelství, „mezilidský vztah vyznačující se vzájemnou náklonností a porozuměním”, schopnost společného fungování a sebeidentifikace na základě vzájemné empatie, a jeho re-definice v současném virtuálním životě, jsou hlavními tématy mezinárodního recipročního projektu Universal Friend.

 

Financováno z:

 

Partneři projektu:

http://www.dotgallery.sk

http://www.fundacjah2.pl

http://studio.c3.hu/