Nedávno otevřená White Pearl Gallery (*2016) se zaměřuje převážně na aktuální českou uměleckou scénu s důrazem na prezentaci médií s dominujícím vizuálním jazykem (malba, objekt, instalace). Charakteristické industriální výstavní prostory White Pearl Gallery slouží jako základní scénografie širšího dramaturgického záběru, který sahá od témat interní a filozofické povahy až k politicky motivovaným projektům a sociálním komentářům. Širší pole témat je vyvažováno přísným apelem na instalační estetiku, scénografickým rukopisem a aktuálností daných témat. Neméně důležitý je i cíl prezentovat jednotlivé autory vždy inovativním způsobem, v nově artikulovaných souvislostech a dopomoci tak k rozšíření polí působení jejich tvorby na diváka, i na autory samotné. Letité zkušenosti na multižánrových uměleckých projektech se staly garancí bohatých doprovodných programů, jenž přispívají k rozšiřování povědomí o kvalitní současné vizuální kultuře napříč spektrem široké veřejnosti.