White Pearl Gallery (*2016) se zaměřuje na aktuální českou uměleckou scénu, s důrazem na prezentaci médií s dominujícím vizuálním jazykem (malba, objekt, instalace). Charakterní výstavní prostory klenutého sklepení slouží jako základní scénografie širšího dramaturgického rozsahu, který sahá od témat interní a filozofické povahy až k politicky motivovaným projektům a sociálním komentářům.

Širší kurátorský záběr galerie je vyvažován přísným apelem na instalační estetiku, scénografickým rukopisem a aktuálností daných témat.

Neméně důležitým cílem galerie je i práce s potenciálem jednotlivých autorů, a kontinuální prezentace jejich děl v nových souvislostech.

Letité zkušenosti s multižánrovými projekty se staly garancí bohatých doprovodných programů, jenž přispívají k rozšiřování povědomí o kvalitní současné vizuální kultuře napříč spektrem široké veřejnosti.